Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten

Alvesta kommuns arbetsmarknadsenhet verkar för att arbetssökande i alla åldersgrupper som har försörjningsstöd ska få en chans till att hitta en långsiktig lösning som till exempel kan vara jobb eller utbildning.

Alvesta kommuns arbetsmarknadsenhet verkar för att arbetssökande i alla åldersgrupper som har försörjningsstöd ska få en chans till att hitta en långsiktig lösning som till exempel kan vara jobb eller utbildning.

Vi arbetar kring frågor som rör arbete och självförsörjning där medborgarna hittar stöd och insatser som de är i behov av. Lämplig åtgärd kan till exempel vara matchning, utbildning, arbetsträning, praktik eller annan aktuell lösning

Enheten erbjuder varje deltagare ett personligt schema utformat efter behov och vad som kan erbjudas för stunden.