Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen

Alvesta kommuns arbetsmarknadsavdelning verkar för att arbetssökande i alla åldersgrupper som har försörjningsstöd ska få en chans till att hitta en långsiktig lösning som till exempel kan vara jobb eller utbildning.

Alvesta kommuns arbetsmarknadsavdelning verkar för att arbetssökande i alla åldersgrupper som har försörjningsstöd ska få en chans till att hitta en långsiktig lösning som till exempel kan vara jobb eller utbildning.

Vi arbetar kring frågor som rör arbete och självförsörjning där medborgarna hittar stöd och insatser som de är i behov av. Lämplig åtgärd kan till exempel vara matchning, utbildning, arbetsträning, praktik eller annan aktuell lösning

Avdelningen erbjuder varje deltagare ett personligt schema utformat efter behov och vad som kan erbjudas för stunden. Allt vi jobbar med sker i samverkan med i första hand Arbetsförmedling men även andra aktörer.

Avdelningen har idag två huvudområden, ett förberedande program och intern service. I det förberedande programmet erbjuds deltagarna olika praktiska och teoretiska moduler. Dessa syftar till att förbereda dem som är långt från arbetsmarknaden för att  kunna delta i tillexempel praktik, utbildning eller arbete. Intern service utför uppdrag inom kommunens verksamheter tillexempel flytt, städ, enklare snickeriarbeten, gräsklippning med mera.