Lidnäs badplats.
 
Vägbeskrivning
Från Moheda ta vänster framme i Lidnäs samhälle, sväng sedan höger och kör längs med järnvägen, kör vänster över järnvägskorsning.
 
Stäng detta fönster