Övdens badplats.
 
Vägbeskrivning
Från Vislanda, kör 126 söderut mot Karlshamn. 1,5 km efter Lönashult, sväng höger vid badplatsskylt. Följ grusväg, håll till vänster.
 
Stäng detta fönster