Information med anledning av branden på Prästängskolan

Information med anledning av branden på Prästängskolan

På denna sida samlar vi information med anledning av branden på Prästängskolan. Sidan uppdateras löpande.

Detta har hänt 

 • 11 juli klockan 12.16 utlöstes ett automatlarm på Prästängskolan i Alvesta. Branden upptäcktes tidigt och släckningsarbetet inleddes snabbt. Vid 21-tiden var branden släkt.
 • När branden inträffade var det ingen skol- eller fritidsverksamhet i lokalerna. Ingen person har skadats.
 • Skadorna på skolan är tyvärr omfattande. En stor del av skolbyggnaden brann ner eller revs för att förhindra fortsatt spridning. Totalt har åtta klassrum och fritidslokaler förstörts och kommer inte vara tillgängliga vid skolstart.
 • Det är framför allt lågstadiets lokaler som påverkats av branden.
 • Platsen har spärrats av och det är förbjudet att vistas innanför avspärrningarna.
 • Två minderåriga barn är misstänkta för grov mordbrand. Eftersom barnen inte är straffmyndiga har polisen överlämnat ärendet till socialtjänsten.

Information till berörda elever och vårdnadshavare

Ersättningslokaler

Målet är att skapa så ändamålsenliga undervisningsmiljöer som möjligt för alla elever. Detta innebär att flera årskurser och utbildningar kommer få nya tillfälliga lokaler.

 • Årskurserna 1-3 flyttar in i mellanstadiets nuvarande lokaler på Prästängskolan. Förskoleklassen har sin skolgång och fritidshem i paviljongerna på Prästängskolans tomt. 
 • Mellanstadiet, årskurs 4–6, flyttar till paviljongerna på Allbo lärcenter på Hjärtenholmsvägen. 
 • Vuxenutbildningen på Allbo lärcenter flyttas bl.a. till arbetsmarknadsenhetens lokaler på Hagavägen. 
 • Viss vuxenutbildning kommer att vara kvar i sina tidigare lokaler tills vidare. Det gäller exempelvis Fordonsutbildningen och Lärvux som är svåra att flytta. Även gymnasiets verksamhet blir kvar i huvudbyggnaden på Hjärtenholmsvägen. 

Detta händer just nu

Här uppdaterar vi kort vad som händer. Berörda elever och vårdnadshavare får mer specifik information från skolan.

Vecka 32 och 33

 • Flytten av material och möbler pågår för fullt. 880 flyttlådor har beställts och packats.
 • Scheman är klara. Tiderna har anpassats för att mellanstadieeleverna ska kunna ta bussar till och från Prästängskolan för slöjd och idrott.
 • Angöring för buss på Hjärtenholmsvägen har fixats. 
 • Skolgården vid Hjärtenholmsvägen håller just nu på att stänglas in så att det ska vara en säker plats. Konstgräs, bänkar, belysning, cykelhänvisningar och basketplan fixas. Även möjlighet till fotbollsplan ses över. Arbetet med skolgården fortsätter under hösten.
 • Lokalerna i anslutning till branden på Prästängskolan ses över och el och ventilation åtgärdas. 
 • Vuxenutbildningen håller på att flytta in i AME:s gamla lokaler. Eventuellt behöver det göras några mindre ombyggnationer för att passa verksamhetens behov.  

Frågor och svar

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna som vi får. Vi uppdaterar löpande.

Grundskola 

Hur ska eleverna ta sig till och från Allbo lärcenter?

Det kommer att gå bussar från Prästängskolan till Allbo lärcenter på morgonen och tillbaks efter skoldagen. Det kommer även gå bussar i samband med idrotts- och slöjdlektioner. Exakta tider meddelas närmare terminsstart.

TÄCKER KOMMUNENS FÖRSÄKRING KOSTNADERNA?

Allbohus har ett försäkringsbolag och kommunen ett annat. Kostnaderna i samband med branden för AlboHus bokförs på ett särskilt konto, därefter sammanställs restvärde och kostnader som sedan utreds tillsammans med försäkringsbolaget.

HUR Länge kommer nuvarande lÖsning vara aktuell?

Det beror på hur snabbt politiken kan fatta beslut om de investeringar som behöver göras för återuppbyggnad i samråd med försäkringsbolagen. Man kommer även att se över vilka behov som ska tillgodoses för framtiden. Av erfarenhet från andra liknande skolbränder så tar det oftast upp till två år innan allt kan vara återuppbyggt. 

KOMMER MAN ATT BYGGA UPP SKOLAN SOM DEN SÅG UT INNAN?

Den del av skolan som är brandskadat eller nerbrunnet är ca 25% av skolan. Beslutet om uppbyggnad av den delen ligger under utredning. 

NÄR FÅR JAG INFORMATION OM VAR JAG/MITT BARN SKA VARA UNDER HÖSTEN?

Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 kommer att vara på Prästängskolan och elever i årskurserna 4-6 i Allbo lärcenter på Hjärtenholmsvägen.

VAR KOMMER FRITIDS VARA?

All fritidsverksamhet kommer att vara på Prästängskolan. Fritids öppnar måndagen den 7 augusti kl. 06.00. Mer information om fritids 

HUR BLIR DET MED IDROTTSUNDERVISNING FÖR DE SOM FLYTTAR TILL ALLBO LÄRCENTER?

I alla fall inledningsvis kommer den att vara på Prästängskolan.

HUR BLIR DET MED SLÖJDUNDERVISNING FÖR DE SOM FLYTTAR TILL ALLBO LÄRCENTER?

I alla fall inledingsvis kommer den vara på Prästängskolan.

HUR KOMMER ELEVERNA TILL ALLBO LÄRCENTER PÅ SÄKRAST SÄTT MED CYKEL?

Det finns trygga cykelvägar och passager från östra sidan av Alvesta över viadukten fram till Storgatan vid Willys. Därifrån får man använda lokalgatan (Storgatan) till Allbo lärcenter.

HAR MAN SÄKRAT SÅ ATT BEFINTLIGA LOKALER SOM KOMMER ANVÄNDAS PÅ PRÄSTÄNGSKOLAN ÄR I BRA SKICK?

De lokaler som inte skadades vid branden kommer vid skolstart vara i samma skick som de var innan. 

Vuxenutbildning

Finns det parkeringsplats vid de nya lokalerna?

Ja, det finns parkering vid AME på Hagavägen

Finns det fik där jag kan köpa lunch/fika i de nya lokalerna?

Det finns en liten cafeteria där kaffe serveras och där man också kan köpa t.ex. kexchoklad, kaka m.m.

Vilka program/kurser ska flytta till de nya lokalerna?

Sfi, grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser samt studie- och yrkesvägledningen flyttas. Vi vet ännu inte hur det blir med vård-utbildningen men vi arbetar på en lösning.

Vad är arbetsmarknadsenheten som vi ska samlokaliseras med?

Arbetsmarknadsenheten, AME, arbetar med individer som står utanför arbetsmarknaden och som har försörjningsstöd. På AME erbjuder vi intern service dvs. Olika servicetjänster inom kommunen som t.ex. flytt, städ och matkörning. Vi erbjuder också insatser som kommunikativ svenska, digital kompetens, samhällsinformation och praktisk vägledning.

Kommer mitt schema påverkas?

Vi har ännu inte alla schema färdiga men ser över all schemaläggning. Vissa förändringar kan komma att ske.

Går det bussar till mina nya lokaler?

Ja, du kan åka buss men får hoppa av och gå den sista biten.