Specialpedagog

Central specialpedagog inriktning förskola

Handledande och utbildande funktion på individ-, grupp och organisationsnivå inom specialpedagogiska frågor. Riktas mot personal i förskolan samt förskolechef. Genomför observationer med fokus på den pedagogiska miljön, det sociala samspelet samt bemötande. Stödjer personal i användandet av kartläggningsmaterial. Finns även möjlighet till kompetenshöjande insatser genom föreläsningar.

Specialpedagoger i grundskolan 

I Alvesta kommun är alla specialpedagoger i grundskolan anställda vid respektive skola.
För kontakt se varje skolas sida.