Skolteamet

Skolteamet har som målsättning att utifrån ett tvärprofessionellt samarbete stödja skolorna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnens bästa. Vi är också behjälpliga i mer komplexa ärenden som rör organisation, grupp och individ.

Skolteamet arbetar på uppdrag från skolorna. Skolteamet träffas varje vecka och går igenom uppdrag och prioriterar samt fördelar dessa. Skolteamet kan vid önskemål och i mån av tid också medverka vid skolornas elevhälsoarbete samt ge handledning och konsultation till personal och skolledning. Vi erbjuder även fortbildning till skolpersonal i större eller mindre grupper.