Skolteamet

Skolteamet har som målsättning att utifrån ett tvärprofessionellt samarbete stödja skolorna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnens bästa. Vi är också behjälpliga i mer komplexa ärenden som rör organisation, grupp och individ.

Skolteamet arbetar på uppdrag från skolorna. Ansökan skrivs av skolans specialpedagog i samråd med rektor. Ansökan skickas till samordnande specialpedagog. Skolteamet träffas varannan vecka och går igenom inkomna ansökningar och prioriterar samt fördelar uppdragen. Skolteamet kan vid önskemål och i mån av tid också medverka vid skolornas elevhälsoarbete samt ge handledning och konsultation till personal och skolledning. Vi erbjuder även fortbildning till skolpersonal i större eller mindre grupper.