Närvaroteamet

Inför läsåret 2019-2020 inleder Centrala Barn- och Elevhälsan ett samarbete med Förvaltningen för Arbete och Lärande, där vi tillsammans arbetar processtyrt kring elever med problematisk skolfrånvaro.

Huvuduppdraget för teamet är att vara operativa och arbeta med insatser direkt kopplade till att hjälpa elever till en fungerande utbildning. 

Teamet har även i uppdrag att synliggöra arbetet ut i våra organisationer för att implementera en bred förståelse för det processtyrda gemensamma arbetet.

Teamet ska arbeta i linje med "Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län" med starkt fokus på gemensamt ansvarstagande över förvaltningsgränserna utifrån individens och familjens behov.