Ett gäng tjejer som dansar livligt

Dans för hälsa

Dans för hälsa är en forskningsbaserad och beprövad riktad insats för tonårstjejer med lättare till måttlig psykisk ohälsa.

Metoden är ett komplement till ordinarie verksamhet inom elevhälsan. Idag finns över 700 utbildade Dans för Hälsa-instruktörer över landet och uppskattningsvis är det över tusen ungdomar som regelbundet deltar i insatsen.

Fysisk aktivitet är en väl känd och effektiv strategi för att stärka psykisk hälsa. Men ibland är det svårt att komma igång eller finna modet att vara med i en grupp om man känner sig osäker. En anledning till det är troligen den kravlösa socialt inkluderande atmosfären. Alla välkomnas, oavsett tidigare erfarenhet, och många unga som är med uttrycker att det är skönt att få en frizon utan prestation.

Kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet hos ungdomar är ett vanligt förekommande problem. Utöver det individuella lidandet utgör detta en stor samhällelig kostnad samt ökad risk för utanförskap, depression och ångestproblematik. Icke-farmakologiska och lättillgängliga behandlingsalternativ efterfrågas för att möta denna problembild.

Det finns ett stort behov av en motpol till prestationssamhället och lyfta fram glädje. Kravlös dans är ett exempel på insats som kan möta det behovet.

Anmälan

Rekrytering sker via Centrala barn och elevhälsan. Kontakta din kurator eller skolsjuksköterska för mer information.

Tid och plats

Uppstart hösten 2024. Prova på datum:

  • 18 januari
  • 25 januari
  • 1 februari
  • 15 februari (OBS ej 8 februari!)

Tid: Torsdagar kl. 16:00-17:15.
Plats: Lilla sporthallen Hagaskolan, Alvesta.

Deltagare

Tjejer som bor i Alvesta kommun. Årskurs 7–9 och gymnasiet.
Läs mer på dansforhalsa.se.

Instruktörer och kontakt

Sofia Grensjö, psykolog, 072–1933774
Veronica Thörne, fältsekreterare, 076–6961008
Matilda Svensson, familjebehandlare 076-6956222