Sammanhållen journalföring

Skolhälsovården i Alvesta kommun ingår i sammanhållen journalföring, för säkrare och effektivare vård.

Sammanhållen journalföring innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom skolhälsovården har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Region Kronobergs patientjournal. Region Kronoberg har också samma möjlighet att ta del av skolhälsovårdens uppgifter. Detta gör att vården kring barnet blir både säkrare och mer effektiv.

Skolsköterskor och skolläkare som möter barnet i skolan får genom sammanhållen journalföring tillgång till information om till exempel provresultat, mediciner och behandlingar. Det leder till en helhetsbild av barnets situation samt minskar dubbelarbete.

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring. Då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen.

Även barn och ungdomar som är under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn. Mer om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbplatsen 1177.se.

Följande enheter publiceras inte i den sammanhållna journalen från Region Kronoberg:
Auroramottagningen
Ekeliden
Friskolorna i Alvesta kommun
Kvinnoklinik Växjö - diagnoser före Cosmic (2004)
Rättspsykiatriska regionkliniken
Sesammottagning Ljungby
Sesammottagning Växjö
STI-mottagning Växjö
Ungdomsmottagning Växjö
Vuxenpsykiatri Kronoberg