Skolhälsovård

Skolhälsovård är kostnadsfri och erbjuds elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan. Det finns skolläkare och skolsköterska.

Skolhälsovården följer elevernas utveckling och hälsa samt verkar för sunda levnadsvanor hos dem.

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och omfattar hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. För elever i särskolan och specialskolan ingår det även särskilda undersökningar med anledning av deras funktionsnedsättningar.

Alla elever i grundskolan erbjuds minst tre hälsokontroller, jämnt fördelade under skoltiden. Den första sker i förskoleklass. Dessutom erbjuds det mellan hälsokontrollerna, kontroll av syn och hörsel samt andra begränsade hälsokontroller. Om skolläkaren anser att en elev behöver undersökas särskilt, sker detta.

Skolsköterskan arbetar efter, av socialstyrelsens fastställda riktlinjer. Var god se rutinprogram

Som vårdnadshavare är du välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor gällande ditt barns hälsa.

Enligt sekretesslagen har skolhälsovården tystnadsplikt. Den kan brytas med elevers eller föräldrars tillstånd.
Skolhälsovården delar även journalsystem med Region Kronoberg.

Elevhälsans medicinska insats i Alvesta är HBTQ diplomerad.

Detta innebär att vi har genomgått en utbildning för att lära oss mer om HBTQ, respektfullt bemötande och normkritiskt synsätt.