Digitala Lärverktyg

Ibland räcker det inte med att träna läsning. Lässvårigheterna kan vara så svåra, eller ha skapat så mycket motvilja mot läsning och lästräning att man måste försöka hitta en annan väg till det skrivna språket. Då kan det vara nödvändigt att prova alternativa verktyg i lärandet. Det kan vara till exempel vara en dator med talsyntes tillsammans med en skanner och ett textigenkänningsprogram.

De elever i Alvesta Kommun som har nedsatta funktioner i läs- och skrivförmåga har goda förutsättningar att använda IT som stöd i skolan, eftersom det finns bra program som övar upp förmågor och kompenserar svårigheter.