Skoldatateket

Målsättning att ge fler elever möjlighet att nå målen genom användandet av Alternativa Verktyg i lärandet.

All personal på grundskolan i Alvesta Kommun har möjlighet att vända sig till Skoldatateket för råd och hjälp angående kompensatorisk teknik.                                                             

Skoldatateket utbildar personal, elever och föräldrar, inom området digitala lärverktyg m.m.

                                                               

www.skoldatatek.se                               För att elever ska kunna ta till sig undervisningen kan vi utbilda elever på kompensatoriska hjälpmedel. Beroende på vilka förmågor som behöver kompenseras kan utbildningen skräddarsys till enskilda elever. Oftast handlar det om att kompensera förmågorna LÄSA & SKRIVA på olika sätt och med olika tekniker.