För elever och föräldrar

För elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och deras föräldrar finns intresseorganisationer.
På deras hemsidor kan man få information om verksamhet, forskning och tips. Dessutom har de en mängd länkar av intresse.

FMLSDyslexiförbundet FMLS arbetar med rådgivning och stöd, har informationsverksamhet och bedriver intressepolitik.
Genom Skrivknuten vänder sig FMLS till allmänhet och skola. Språka loss är ett projekt som handlar om språkets tillgänglighet genom datorer och inlästa böcker. Förbundets tidning heter Läs&Skriv


FDBFöräldraföreningen för DyslektiskaBarn FDB vill stödja familjer med barn som har läs- och skrivsvårigheter och främja samarbetet mellan hem och skola. Man arbetar också för att sprida information.

LÄSKPå FDBs hemsida kan man bl a läsa om och ladda ner LÄSK-pärmen
(LÄSK = läs- och skriv). Den är resultatet av ett samarbete mellan FDB, FMLS och Svenska Dyslexiföreningen, och syftet är att ge vårdnadshavare kunskap om hur man hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter.

FDBs information om Läs-och Skrivsvårigheter. Där kan man läsa om vad skolan bör göra för att ge elever med läs- och skrivsvårigheter en bra skolgång.


Föreningen Engelska för Dyslektiker startades i januari 2005 av en grupp föräldrar för att ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska få lära sig engelska genom att tala och lyssna. Föreningen har läger som vänder sig till ungdomar som gått ut årskurs 6, 7 och 8.

Svenska Dyslexiföreningen vänder sig i första hand till personer som arbetar med barn och vuxna med grava läs- och skrivsvårigheter, men föreningen är öppen för alla.Föreningen har bl a ställt samman en skrift om vilka lagar och förordningar som gäller elever med svårigheter i skolan.