Länkar

Här finns det länkar till olika resurser, människor och organisationer som kan vara bra i arbetet med barn i behov av särskillt stöd.

Om det är någon länk som inte fungerar kan du höra av dig så ska vi rätta till eller ta bort den snarast!

Autism  

Autism och Aspergerförbundet. Intresseförening för personer med autism och autismliknande tillstånd och personer med andra diagnoser där autism är vanligt förekommande. 
Autism och Aspergerförbundet

Organiserade Aspergare OA. Intresseförening bildad av och för Aspergare och andra högfungerande autister.
Organiserade Aspergare OA

Förståndshandikapp

Stiftelsen ala
Stiftelsen ala arbetar med forskning inom området begåvningshandikapp.
Stiftelsen ala

Ljudfiler/Ljudböcker

Läs- och skrivsvårigheter/Matematik

FDB - Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
På FDBs hemsida finns information om dyslexi och många bra länkar. Där kan man dessutom läsa om och ladda ner LÄSK-pärmen med råd och tips om hur man hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter.
FDB - Föräldraföreningen för Dyslektiska barn

Dyslexiförbundet FMLS. På FMLS sida under länkar finns en omfattande samling med resurser inom läs- och skrivområdet!
Dyslexiförbundet FMLS 

Dyskalkyli
Information från Kognitivt Centrum kring specifika matematiksvåigheter. Tester, litteratur, pedagogiska råd m.m.
Dyskalkyli

Motorik

RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Intresseförening som främst inriktar sig på barn och familjefrågor. Inom förbundet finns en DAMP-förening.
RBU

Myndigheter m.m.

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter.
Diskrimineringsombudsmannen

Skolverket
Här återfinns styrdokument m.m. avseende barnomsorg och skola.
Skolverket

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har bl a ansvar för planering och försörjning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, miljö- och hälsoskydd.
Socialstyrelsen

Specialpedagogiska myndigheten SPSM 
(tidigare Specialpedagogiska Institutet som lades ned den 30 juni 2008)
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
Specialpedagogiska myndigheten SPSM

Neuropsykologiska funktionshinder (ADHD/DAMP m.fl.)

Attention
Riksförbundet Attention - intresseorganisation för neuropsykiatriska funktionshinder. Vänder sig till barn och vuxna samt deras anhöriga. Öppet även för yrkesverksamma inom området.
Attention

Fosterskador orsakade av alkohol
FAS-föreningen

Children and Adults with Attention-Deficit/hyperactivity Disorder.
Amerikansk intresseförening för personer med ADHD.
CHADD

National Attention Deficit Disorder Association. Amerikansk intresseförening för personer med ADD/ADHD.
ADDA

Nasjonal Kompetenseenhet for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi.
Norskt Kunskapscenter med inriktning enligt namnet.
NK

Norsk intresseförening för personer med ADHD.
ADHD Norge

Compassen, tidigare Dampens Hus Linköping. Ideel förening som arbetar för att på olika sätt stödja och hjälpa barn, ungdomar och vuxna med DAMP/ADHD och andra närliggande funktionshinder. Vänder sig också till föräldrar, närstående och yrkesverksamma.
Compassen

NeuroNätet
Nätet är ett neuropsykiatriskt forum. Här kan du läsa om ADHD, DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, OCD, FAS, Trotssyndrom m.m. Neuronätet ska fungera som ett slags "kunskapens verktygslåda" där föräldrar och andra berörda kan hämta de verktyg de behöver för kontakterna med sjukvård, skola, socialtjänst etc.
NeuroNätet

Språk & kommunikation

Tomatismetoden i Norden
Förebygger, Rehabiliterar, Utvecklar
En mycket effektiv metod för att förbättra koncentration och uppmärksamhet, tal och röst, motorik och koordination, kommunikation och lyhördhet, läs- och skrivförmåga samt motverka stress och utbrändhet.
Tomatis

Bilder Bilder Bilder! Material som du kan köpa.
Nilbild

Denna sida innehåller Bubbelkommunikation, Kaninbilder, Lek och idrottspärm, Kamratbana, Geobrädet och övningspärm.
Materialet kan du köpa.
Bubblekommunikation har vi på PedagogCentralen. Kom gärna upp och titta på detta material.
Kungälvsmotorik

Barnlogopedmottagningen i Borås
Mycket information om tal- och språkutveckling!
Barnlogopedmottagningen

Stamning - Information, nyheter och verksamhet för barn, ungdomar och vuxna från Sveriges stamningsföreningars förbund
Stamning

TAKK - tecken som alternativ till talad kommunikation
en metod att kommunicera med tecken som lånas från teckenspråket. På sidan finns både info om metoden och material att använda. Dessutom finns en samling användbara länkar.
Teckna.se

Teckenspråk kan man lära sig på UR, UtbildningsRadions sidor med teckenspråk, där man på en karta väljer ord från olika ämnesgrupper.
UR Teckenspråk

UR Teckenspråk 2

Spreadthesign är ett internationellt projekt som med stöd av Europeiska kommissionen arbetar för att sprida teckenspråkfrånolika länder på internet. Välj språk, skriv in ett ord ochtecknet visas med en kort video.
Spreadthesign

Öva handalfabetet med Ella - gratis onlinespel:
Hjälp Ella över grästuvorna

Vad döljer sig bakom tavlan?

Tecken i mobilen; 1700 tecken och ritade bilder som tydligt visar hur de ska utföras finns som app för Iphone. "Ritade tecken" som appen heter, finns att ladda ner från apple.com för 28 kr.

Övrigt

BBC
Startsida för BBC:s skolmaterial

Ågrenska
Ågrenska bedriver verksamhet för barn och ungdomar med olika funktionshinder, samt deras familjer och andra i deras omgivning.
Ågrenska