Konsultation, handledning och utredning

Centrala Barn och Elevhälsan är till för att stödja och utveckla det specialpedagogiska arbetet ute på förskolor och skolor. Det innebär att våra tjänster i första hand skall användas som ett stöd och handledning för de vuxna i deras arbete med barnen/eleverna.
Centrala Barn och Elevhälsan  består av ett förskoleteam där specialpedagog, psykolog,logoped, talpedagogmotorikpedagog och bildpedagog ingår, samt ett skolteam med psykolog och specialpedagoger.

Vilka kan söka stöd av Centrala Barn och Elevhälsan?

Alla som arbetar inom förskola och skola i kommunen är välkomna att kontakta oss genom förskolechef, rektor eller specialpedagog på respektive arbetsplats.

 

Vilken typ av ärenden är vanligast?

  •  Konkreta tips på idéer och material när, man möter barn som behöver stöd i sin utveckling.
  • Observationer
  • Hjälp med åtgärdsprogram
  • Hjälp med datorstöd och tips på bra pedagogiska program
  • Bollplank, enskilt eller i arbetslag
  • Hjälp med att synliggöra barns behov
  • Tips om kurser, utbildningar, litteratur
  • Bedömning, konsultation och handledning kring motorik