Logoped

Logopeden i Alvesta kommun arbetar i grundskolan med elever från förskoleklass till år 9. Huvudfunktionen är att stödja barn/elever med språkstörning. Språkstörningen kan visa sig genom att barnet, på grund av uttalet, är svårt att förstå. Ibland är det även grammatiken och/eller språkförståelsen som vållar problem.

Logoped

  • arbetar med många delar av barnets språkutveckling för att på så sätt utveckla ett rikt språk
  • analyserar och bedömer barns/elevers tal och språk
  • genomför kartläggningar och tester
  • arbetar oftast med barn/elever individuellt
  • ger information, råd och stöd till föräldrar
  • handleder personal kring frågor som rör tal och språk