PedagogCentralen

PedagogCentralen, PC tillhör Utbildningsförvaltningen i Alvesta kommun. Personalen på PC ska utgöra ett stöd för pedagoger på förskolor och skolor i arbetet med barn och ungdomar. Stödet till kommunens enheter är kostnadsfritt.

Konsultation, handledning och utredning är exempel på vad PC kan bidra med. På PC finns specialpedagog med inriktning på läs- och skrivsvårigheter, hörselpedagog, logoped och motorikpedagog.

Skoldatateket har tekniska hjälpmedel och programvaror för demonstration och utlåning.
Man utbildar både personal och elever,  för att så många som möjligt ska få tillgång och kunskap om de hjälpmedel som finns.

På friluftsbasen Klappudden erbjuder vi gruppstärkande övningar och  friluftsaktiviteter vår och höst.

Läs mer under respektive flik!