Kurator

Kuratorns huvudsakliga uppgift inom det psykosociala arbetet är att finnas till för eleverna på våra skolor. Kuratorn arbetar förebyggande och främjande samt medverkar på olika sätt i skolornas elevhälsoarbete.

Som kurator medverkar man med psykosocial kompetens på tre nivåer i elevvårdsarbetet:

Individnivå

socialt behandlingsarbete med enskilda elever.

Gruppnivå

förebyggande arbete med elever i grupp, såsom samtal och värderingsövningar.

Organisationsnivå

ingå som resurs i olika delar av skolorganisationen och samarbeta med samhällets övriga myndigheter och institutioner som likaså har barn och ungdomar som målgrupp.

 

Andra arbetsområden skolkuratorn har är exempelvis:

Att bistå med råd och stöd till föräldrar.

Medverka i planering och genomförande av psykosocialt förebyggande arbete.

Skolsocial utrednings/ kartläggningsarbete av enskild elev på uppdrag av rektor.

Skolkuratorn arbetar även med Motiverande samtal. (MI)