Mer om hörselspåret

Vad är ett hörselspår? 

TågHörselspåret är en grundskoleutbildning speciellt anpassad för elever med hörselnedsättning, som träffas en dag i veckan(Onsdagar). Alla elever i hela Kronobergs län är välkomna! 

Vårt klassrum på Grönkullaskolan är specialanpassat för elever med hörapparater och väl utrustat med tekniska hjälpmedel, för att alla kunna lyssna och hänga med i undervisningen. 

Vad gör vi i hörselspåret?

Du har med egna skoluppgifter från din vanliga klass och jobbar vidare med dem. Hörselpedagogen samarbetar med klassläraren på din hemskola. Vi arbetar med kärnämnena för att nå nationella målen. I klassrummet finns mycket konkret material som hjälp.

Alla elever får tillgång till datorer/Ipads och utbildning i dessa. 

Vi lär oss även tecken som stöd.

Tekniken är viktig och till stor hjälp för dej med hörelnedsättning. Därför lär vi oss hur våra hjälpmedel fungerar, vad som finns och hur vi bäst kan använda dem. 

Tillsammans kommer vi också att planera och göra olika studiebesök. 

Skollunchen äter vi i skolrestaurangen på Grönkullaskolan.  

Sist men inte minst viktigt; du träffar nya klasskamrater och får vänner, kanske för livet, som också använder hörapparat/CI!