Välkommen till Hörselspåret!

Hörselspåret är något för dig som går i skolan och har nedsatt hörsel eller CI. Vi välkomnar elever i år 2 till år 9 från hela länet.

Vi träffas på Onsdagar.Vi har vanliga lektioner på Grönkullaskolan i Alvesta. Där håller vi till i ett klassrum som är akustiksanerat för hörselskadade. Du får hjälp med ditt vanliga skolarbetet och dessutom får du lära dig att använda tecken.

Våra mål är:

  • Öka dina förutsättningar att nå de nationella målen i skolan.
  • Kunskap om hur din hörapparat och annan teknisk utrustning fungerar i skola och på fritid.
  • Få kunskap om hur din egen hörselskada ser ut och själv kunna informera om den.
  • Få möjlighet att lära sig tecken som stöd till talet.
  • IT-utbildning. 
  • Bättre självförtroende genom att träffa andra kamrater i samma situation.

Läs mer om hörselspåret här!