Det goda föräldraskapet

Det goda föräldraskapet

Aktivt föräldraskap förskola – skola är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 5-12 år.

Syftet med utbildningen är att både barn och vuxna ska utveckla en positiv självkänsla, starkare självförtroende, större mod samt växa i ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Aktivt föräldraskap förskola – skola genomförs vid 6 tillfällen à 3 timmar.

Aktiva småbarnsföräldrar behandlar samma saker och passar bäst för föräldrar med barn i åldern 1-4 år.

Nya kurser startar i början av varje termin och när det finns tillräckligt många intresserade.
Vi har möjlighet att ha kurs i Alvesta, Moheda, Vislanda, Grimslöv och Hjortsberga.

Ange önskemål om dag, ort och vilket program som passar dig bäst i din anmälan, så får du mail inför våra kursstarter.

Kursen är kostnadsfri och det finns möjlighet att köpa en kursbok till självkostnadspris