Centrala Barn och Elevhälsan

Centrala Barn och Elevhälsan ska vara ett verksamhetsstöd inom förskola och skola, med syfte att främja barns och ungdomars utveckling: medicinsk, socialt och kunskapsmässigt.

Till enheten hör elevhälsan, LSS-handläggare, psykologer och skolkurator.  De pedagogiska resurserna; specialpedagog, hörselpedagog, logoped, motorikpedagog och elevvårdspedagog. Från hösten 2012 finns också ett sk hörselspår för elever från hela länet, alla med hörselnedsättning.
Dessutom finns Skoldatateket och Friluftsbasen Klappudden.

Utvecklings- och kvalitetsarbete

Uppdrag från nämnd/förvaltning
Fortbildning
Utveckling av läromedel och arbetsformer
Deltagande i olika samverkansgrupper och projekt
Samverkan med externa resurser till exempel Barn- och ungdomshabiliteringen och BUP.

Enheternas uppdrag

Uppdrag från rektorer/specialpedagog i förskola och grundskola.