LSS-Lagen om stöd och service

LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Det är en rättighetslag för vissa personer med utvecklingsstörning och andra varaktiga funktionshinder. Lagen ger möjlighet till ett antal insatser som den enskilde kan söka.

LSS-handläggaren informerar om LSS, tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser.

Läs mer här och hur Ni ansöker; LSS