Skolval 2023

Barn och elever som börjar förskoleklass eller årskurs sju höstterminen 2023 har möjlighet att välja skola i skolvalet mellan den 16–31 januari 2023.

Skolval 2023

Barn och elever som börjar förskoleklass eller årskurs sju höstterminen 2023 har möjlighet att välja skola i skolvalet mellan den 16–31 januari 2023.
Är ni nöjda med ert barns reserverade plats behöver ni inte göra någonting. Skolvalet görs av vårdnadshavare digitalt med e-legitimation.

Jag vill besöka en skola, är det möjligt?

Kontakta berörd skola för mer information om de tar emot besök eller inte.

Om en elev går i årskurs sex på en skola där det finns en årskurs sju, måste man söka skola i skolvalet då?

Nej, om ni är nöjda med platsen behöver ni inte göra något val.

Hur söker man till Hagaskolans olika inriktningar?

Ansökan till Hagaskolans olika inriktningar görs direkt hos skolan.

Söka fristående skola

Barn/elev som ska söka en fristående skola behöver göra ett val i skolvalet. Vid val av annan skola än Alvesta kommuns kommunala skolor ansvarar du som vårdnadshavare för kontakten med skolan.
Observera att om barnet inte får plats på den sökta fristående skolan så får barnet placering på den reserverade skolan i kommunen.

Skolvalet steg för steg- Reserverad plats

Är ni nöjda med ert barns reserverade plats behöver ni inte göra någonting.
Vill ni välja en annan skola följ länken, på denna sidan, till Alvesta kommuns e-tjänster och blanketter för att göra ert val.
Ni har möjlighet att lämna svar till skolval under perioden 2023-01-16 – 2023-01-31.

Ändringar i ansökan

Under tiden som skolvalet är öppet (16–31 januari) kan ni när som helst ändra ert val. När skolvalet har stängts går det inte att göra några ändringar.

Skicka in ansökan

Om ett barn bor växelvis på två adresser utgår vi från folkbokföringsadressen.

Fritidshem för barn i förskoleklass

Om du arbetar eller studerar och ditt barn behöver vara på fritidshem behöver du göra en fritidshemsansökan. Även det görs via e-tjänst för barnomsorg. En fritidshemsplats kan påbörjas från 7 augusti 2023.

Har du frågor eller behöver hjälp med att göra din ansökan kontakta administratör för förskola och fritidshem på telefonnummer 0472-151 41.

För att underlätta planeringen ber vi att ni ansöker om fritidshemsplats senast 31 maj 2022

Beslut om placering

Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavare i april.

Klassplacering

Det är skolan som sköter klassplacering, eller klassindelning.

Om du lämnar in skolvalet för sent

E-tjänsten stängs den 31 januari. Eventuella önskemål som lämnas till utbildningsförvaltningen efter skolvalsperioden kommer att hanteras efter att skolplaceringarna är klara.

Skolskjuts

Vid val av annan skola än den reserverade är elever normalt sett inte berättigad till skolskjuts. Ansökan för skolskjuts görs via Alvesta kommuns e-tjänst och behöver vara gjord senast den 16 april.

Om du saknar e-legitimation

Har ert barn särskilda behov eller har barnet eller du skyddad adress/skyddad identitet alternativt ofullständigt personnummer eller saknar e-legitimation ska ni inte ansöka via e-tjänst utan kontakta utbildningsförvaltningen, 0472-150 00.