För elev och vårdnadshavare

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och ska genomföras i grundskolan. Prao är ett viktigt inslag i skolans arbete med omvärlden.

Information inför prao för elev och vårdnadshavare

Prao är obligatoriskt för grundskolan årskurs 8 och 9. Skolan måste därför kunna erbjuda alla elever en praoplats. Detta betyder inte att eleverna inte får ordna med egen praoplats.

Syftet med prao är att ge eleverna en första introduktion till arbets- och näringslivet. För många elever är prao den första riktiga kontakten med ett arbete och därför en upplevelse som i hög grad formar deras syn på yrkeslivet.

Organisering av prao
Prao ska genomföras i årkurs 8 på vårterminen och årskurs 9 på höstterminen fördelat på 5 arbetsdagar per termin. 

Praon administreras genom praobanks-portalen Samverka.nu. Alla elever som ska ut på prao får inloggningsuppgifter och söker eller registrerar egen praoplats där igenom. Eleverna får mer information om Samverka.nu i god tid innan praon.

 

samverka.nu

Egen praoplats
Får anordnas av eleven själv. Skolan måste godkänna arbetsplatsen och arbetsplatsen behöver registreras på Samverka.nu. Eleverna får inte ordna med egen arbetsplats om denna redan finns på Samverka.nu.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön omfattas av de generella lagar och förordningar som finns gällande arbetsmiljö. Det finns även särskilda bestämmelser för minderåriga personers arbetsmiljö, detta ansvar delar skolan och arbetsplatsen på. Läs mer om arbetsmiljö och minderårigas arbetsmiljö genom att klicka på länkarna eller gå in på arbetsmiljöverkets hemsida och sök på titlarna.

Så får barn och unga arbeta

Minderårigas arbetsmiljö

Tillämpning av riskbedömning


Ersättning för ev. mat- och reseutgifter
Ersättning för mat eller resor till och från praoplatsen ges normalt inte. I första hand ska lunch ätas på närmaste kommunala skola och en del arbetsplatser bjuder eleverna på lunch. För resor kan ersättning ges vid vissa fall. Mer om bestämmelserna och blanketter för ansökan om ersättning finns på schoolsoft och Samverka.nu.

Spara alla kvitton för utlägg.

Säkerhet och försäkring
Alla säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen ska följas.

För både minderåriga och vuxna som arbetar gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. För personer under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter.

Eleven är försäkrad genom skolans olycksfall-, ansvars- och reseförsäkring. Alla tillbud/skador ska omgående anmälas till skolan.