Prao

Här hittar du information om vår prao-verksamhet inom utbildningsförvaltningen.

Vi har delat in informationen i två områden, för att du lättare ska hitta den information du söker:

Har du några frågor? Kontakta

Linda Widetoft Tel: 0472 153 64 E-post
Område: Hagaskolan

Jane Haugaard Henriksson Tel: 0472 153 26 E-post
Område: Mohedaskolan & Vislandaskolan