Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för de elever som behöver lite lugnare studietakt på grund av att de har någon form av utvecklingsstörning.

Utbildningen

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform och utbildningen pågår under fyra år. Undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Den är indelad i nationella program och individuellt program. I Alvesta finns individuellt program som innehåller sex ämnesområden. Elever som har kapacitet och vilja att studera på gymnasiesärskolans nationella program hänvisas i första hand till Kungsmadskolan i Växjö.

Målet med utbildningen är att eleverna skall förberedas inför ett meningsfullt vuxenliv vad det gäller arbete, boende och fritid. Varje elevs individuella förutsättningar och intressen leder fram till det slutliga målet. I vår strävan att hitta en lämplig arbetsplats efter skoltiden har vi ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Daglig verksamhet och det lokala näringslivet.

För att få läsa enligt särskolans kursplan ansöker man om att bli mottagen i särskolan (se Kontakter).