Alvesta särskola

Barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning har rätt att gå i särskola. Till särskolan räknas grundsärskola och gymnasiesärskola.

Grundsärskolan är uppdelad i  grundsärskola och träningsskola. I grundsärskolan läser man alla ämnen som finns i  grundskolan. I  inriktningen träningsskola läser man 5 ämnesområden Träningskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolan.

Gymnasiesärskolan är uppdelad i nationella program och individuellt program. Det individuella programmet erbjuds i Alvesta. Elever som har kapacitet och vilja att studera på gymnasiesärskolans nationella program hänvisas i första hand till Kungsmadskolan i Växjö.

Dessa skolformer har egna läroplaner och kursplanerna är anpassade för särskolans elever. Läroplaner och kursplaner för särskolan finns att ladda ner på Skolverkets webbplats.

För att få läsa enligt särskolans kursplan ansöker man om att bli mottagen i särskolan, se kontaktuppgifter till höger.

Verksamheter

Träningsskola

Träningsskolan i Alvesta är förlagd till Grönkullaskolan (Sirius).

Grundsärskola

Grundsärskolan i Alvesta är förlagd till Grönkullaskolan (Sirius).

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolans individuella program är förlagda till Grönkullaskolan.