Capellaskolan

Barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning har rätt att ansöka om att följa kursplan för anpassad skola. Till anpassad skola räknas anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Capellaskolan är en anpassad grundskola som är uppdelad i kursplanerna ämne och ämnesområde.

Den anpassade gymnasieskolan är uppdelad i nationella program och individuellt program. Det individuella programmet erbjuds i Alvesta. 
Elever som har läst kursplanen ämne i årskurs 9 har möjlighet att söka till den anpassade gymnasieskolans nationella program och hänvisas i första hand till Kungsmadskolan i Växjö.

Anpassad skola är en egen skolform och har en läroplan samt kursplaner som är anpassade för skolans elever.
Läroplaner och kursplaner för anpassad skola finns att ladda ner på Skolverkets webbplats.

För att få läsa enligt anpassad skolas kursplan ansöker man om att bli mottagen i anpassad skola.

Verksamheter

Den anpassade skolan är förlagd i samma skolbyggnad som Grönkullaskolan, Gröna gatan 36
Anpassad grunskola (ämne) modul Solen, mittemot hemkunskapssalen.
Anpassad grundskola (ämnesområde) modul Sirius, ingång från Gröna gatan och från skolgården.
Anpassad gymnasieskola (Individuellt program) modul Solen, mittemot hemkunskapssalen.

Fritidshem Tellus har sin ingång vid kompisgungan, från Gröna gatan.