Capellaskolan

Barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning har rätt att ansöka om att följa särskolans kursplan. Till särskolan räknas grundsärskola och gymnasiesärskola.

Grundsärskolan Capella är uppdelad i kursplanerna ämne och ämnesområde.

Gymnasiesärskolan är uppdelad i nationella program och individuellt program. Det individuella programmet erbjuds i Alvesta. 
Elever som har läst kursplanen ämne i årskurs 9 har möjlighet att söka till gymnasiesärskolans nationella program och hänvisas i första hand till Kungsmadskolan i Växjö.

Särskolan är en egen skolform och har en läroplan samt kursplaner som är anpassade för särskolans elever.
Läroplaner och kursplaner för särskolan finns att ladda ner på Skolverkets webbplats.

För att få läsa enligt särskolans kursplan ansöker man om att bli mottagen i särskolan.

Verksamheter

Särskolan är förlagd i samma skolbyggnad som Grönkullaskolan, Gröna gatan 36

Grundsärskola (ämne) modul Solen, mittemot hemkunskapssalen.

Grundsärskola (ämnesområde) modul Sirius, ingång från Gröna gatan och från skolgården.

Gymnasiesärskola (Individuellt program) modul Solen, mittemot hemkunskapssalen.

Fritidshem Tellus har sin ingång vid kompisgungan, från Gröna gatan.