F-3 Planering Skolskogen

Förskoleklass:

Allemansrätten.

Förskoleklassen jobbar med knoppisar, tittar och ritar.

De tittar på olika insekter med luppar.

De lär sig om tall och gran och gör jämförelser.

De tillverkar barkbåtar och tävlar i bäcken.

De letar vårtecken.

De mäter.

År 1

Allemansrätten.

Lövträd, rönn, lönn och björk.

Knoppisar (rönn, lönn och björk)

Trädets delar (stam, rot, krona, gren och kvist)

Blåsippa och vitsippa

Fåglar talgoxe, blåmes och domherre.

Skata och kråka.

Svampens delar (skillnad på skivling och sopp)

År 2

Allemansrätten.

Lövträd ek, bok, al och asp.

Knoppisar

Blåbär och lingon

Blommor kabbeleka, skogsstjärna, smörblomma och mjökört.

Fröspridning.

Blommans delar.

Svampar flugsvamp, Karl-Johan och kantarell

Fåglar, sädesärla, lärka och svala.

År 3

Allemansrätten

Lövträd, kastanj, ask, alm, oxel och lind.

Vi gör faktablad om lövträden och sätter upp i skolskogen

Blommor, hundkex, rölleka, renfana, fibblor och gulmåra.

Fåglar, koltrast och bofink

Stenåldern: laga mat i skogen, vi röjer björkar som vi sedan bygger en stenåldershydda av.

Vad kan vi leva av i naturen?