Arbetslag 4-6 Planering Skolskogen

 • schemalägga verksamheten, så att varje klass om möjligt är ute i skogen varje vecka
 • vistelsen i Skolskogen skall ge eleverna möjlighet att uppleva naturen och väcka lust och nyfikenhet
 • följa skogsbrukets kretslopp och delta aktivt med plantering och röjning
 • lära sig samarbeta genom samarbetsövningar och olika utelekar
 • känna gemenskap genom att tillsammans sitta och äta sin matsäck
 • eleverna skall få uppleva omväxling från skoldagens teoretiska studier
 • fria aktiviteter där eleverna får utlopp för sin egen fantasi
 • integrera så många ämnen som möjligt i arbetet i Skolskogen.

Exempel på övningar i de olika ämnena:

No:

 1. följa årstidsväxlingarna
 2. lära sig ett antal arter av örter, ris, buskar, träd, mossor, lavar och svampar
 3. studera spår från olika djur, undersöka småkryp både på land och i bäcken
 4. nedbrytning
 5. studera ekologiska samband och hållbar utveckling
 6. naturrutor

Matte:

 1. geometriska figurer
 2. mäta trädens omkrets och se sambandet mellan diameter och omkrets
 3. mäta höjden på träd
 4. medelvärden
 5. bråk
 6. uppskattning av olika avstånd
 7. öva de fyra räknesätten med olika föremål

Svenska:

 1. ge inspiration till fri skrivning
 2. skriva dikter om naturen
 3. skriva dagbok

So:

 1. te reda på bakgrunden till kulturminnena i skolskogen t.ex kolbottnar och stenbrott
 2. hur skogen brukades förr

Engelska:

 1. träna olika engelska ord och uttryck som hör ihop med skogen

Hemkunskap:

 1. laga mat både med hjälp av öppen eld och stormkök
 2. ta reda på vad som finns i skogen som det går att äta

Teknik och slöjd:

 1. bygga smålandsgärdsgård
 2. tälja barkbåtar och tävla med i bäcken
 3. tillverka olika föremål med material från skogen

Idrott:

 1. rörelse och motion
 2. orientering

Bild:

 1. naturtavlor
 2. statyer av naturföremål
 3. blomstervävar

Bild