Rektorer på Vislandskolan

Vislandaskolan skall vara en sammanhållen f-9skola där hälsa, miljö och elevinflytande genomsyrar all vår verksamhet. Därför är det viktigt att all personal kan samarbeta kring denna utifrån att alla barn och elever på skolan är alla vuxnas ansvar. Möjligheterna skolan har med skolskogen, företagen samt övrig omgivning kan utifrån ovanstående inte underskattas.

Tillsammans utvecklar vi samarbetet med biblioteket för att fokusera på elevernas språkutveckling, vårt fantastiska Skol-IF och elevråd samt lägger fokus på IT och lärande.