Presentation av Vislandaskolan

Skolans mål är att utveckla kommunikativa, kritiskt kunskapsskapande, socialt medvetna elever och personal med stort självförtroende och en god själkänsla.

Vislandaskolan är en F – 9 – skola där alla medarbetare, personal, föräldrar och elever samlas runt skolans professionella objekt – lärandet. På enheten finns det ca 456 elever och ca 60 personal inom skolan, fritidshemmet, fritidsgården, biblioteket och kök.

Enheten är indelad i olika arbetslag: fritidsgård, F – 3, 4 - 6, och 7 – 9.

Elevgrupperna varierar mellan 16 och 30 elever, vilket till stor del beror på åldersgruppens storlek. Då det är större grupper strävar vi efter att skapa mindre grupperingar för bästa möjliga förutsättning till lärande vilket gör att organisationen inom och mellan arbetslagen är utvecklade.

Skolan är organiserad med en rektor och biträdande rektor. De tillsammans med representanter ur respektive arbetslag, med undantag för kök och fritidsgård, bildar en ledningsgrupp på skolan. Organisationsstrukturen är en ”botten up” där mycket ansvar är delegerat till arbetslagen tillika även inflytandet i det pedagogiska arbetet. Rektors uppgift tillsammans med ledningsgrupp är att visa på den riktning skolan gemensamt ska arbeta emot.

Vislandaskolans ordningsregler 

På Vislandaskolan

  • kommer vi i rätt tid till möten och lektioner och har rätt saker med oss 
  • använder vi ett vårdat språk och undviker svordomar och kränkande uttryck 
  • uppträder vi schysst mot varandra och skadar inte varandra med slag eller ord 
  • är vi rädda om skolans och andras saker
  • har vi inte ytterjackor på oss på lektioner eller i matsalen
  • använder vi inte mobiltelefon under lektionstid om det inte sker som en del i undervisningen och på lärares anvisningar
  • använder vi datorn till skolarbete under lektionstid
  • är skolområdet rök-  snus och drogfritt och personal föregår med gott exempel