Kontaktuppgifter

Administration

Expeditionen/Sjukanmälan
Harriet Holstein 

Catarina Bäckstrand
Telefonnummer 0472 - 345 20

Rektor
Robin Brevestedt
Telefonnummer 0472-153 39

Skolsköterska
Peter Rosholm
Telefonnummer 0472 - 153 37

Biträdande rektor
Eva Yngvesson 
Telefonnummer 0472 - 345 29

Skolkurator
Josefine Stark 
Telefonnummer 0472-151 62

 

Specialpedagog F-6
Marie Petersson 
Telefonnummer 0472 - 345 40

Specialpedagog 7-9
Fredrik Soniberg 
Telefonnummer 0472 - 152 99

 

Arbetsrum F-3
Telefonnummer 0472-345 46

 

 

 

Fritidshemmet
Telefonnummer 0472-345 46

 

 

 

Fritidsgården
Telefonnummer 0472-34524

 Köket
Telefonnummer 0472-34526