Resursteamet

Välkomna till Vislandaskolans resursteam!

Vi huserar i Skolverksta´n. Här tar vi emot och stöttar elever i alla åldrar med deras skolarbete.

I resursteamet är vi en samling pedagoger med olika kompetenser.

Vi stöttar i den dagliga undervisningen ger special- och svenska två hjälp.

Vi erbjuder och tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel så som alfasmart, laptop eller mp3.

Elever får dagsscheman, samtal och hjälp med att reda ut både det ena och det andra.

Ring, maila eller hälsa på hos oss om det är något!