Förskoleklassverksamhet

Välkommen till förskoleklassen!

Vi som arbetar i förskoleklassen är Susanne Aronsson, Camilla Bellenby och Sandra Nilsson.

Vi prioriterar och arbetar aktivt med värdegrunden. Vi anser att det är oerhört viktigt att barnen får kunskaper om samhällets grundläggande värden. Detta arbete utvecklar barnen till trygga, självständiga människor med förståelse för allas lika värde.

Trygghet är en viktig byggsten i barns lärandeprocess…

Förskoleklassens mål

Vårt övergripande mål i förskoleklassen är att få en bra sammanhållning och en god gemenskap i gruppen. För att uppnå detta mål så arbetar vi aktivt med värdegrunden som är väl förankrad i vår verksamhet.

Mål i svenska

 • Väcka nyfikenhet hos barnen. 
 • Underlätta läsinlärningen. 
 • Få barnen att förstå vikten av att kunna läsa och skriva. 

För att uppnå dessa mål arbetar vi med:

 • Rim och ramsor 
 • Sång och danslekar 
 • Högläsning vid frukstund och samlingar
 • Samtala i grupp och inför varandra
 • Spelar spel
 • Trageton
 • Bornholmsmodellen
 • Biblioteksbesök

Mål i matematik

 • Väcka nyfikenhet hos barnen.
 • Underlätta matematikinlärningen.
 • Få barnen att förstå vikten av att kunna räkna (taluppfattning, antalsuppfattning och sifferkännedom).

För att uppnå dessa mål arbetar vi med:

 • Rim och ramsor
 • Mattelekar
 • Räknesagor
 • Spelar spel
 • Prepositioner, vardagsbegrepp inom matematik
 • Pedagogiska dataspel
 • Praktisk matematik, laborerar med siffror, former, klockan, mätning och vägning

Bild på Hur vi jobbar på förskloleklassen

En vecka i förskoleklassen   

I förskoleklassen:

 • Har vi dagligen samlingar då vi arbetar med barnens lika värde, händelser eller funderingar som inträffar i verksamheten under tidens gång.
 • Vi leker både arrangerade och spontana lekar tillsammans.
 • Vi har matte/språk träning vid några tillfällen i veckan.
 • Vi sjunger tillsammans.
 • Varje dag ”ramsar och tramsar” vi både med siffror och bokstäver.
 • Vi arbetar tematiskt. Vi kopplar det teoretiska till det praktiska. Skapandet är en stor viktig del i vår verksamhet.
 • Vi har utedag en dag i veckan. Vi går då till någon närliggande plats intill skolan. Där leker vi tillsammans. Vill barnen får de tar med egen fika och kläder efter väder.
 • Vi har gymnastik i med årskurs 1 en gång i veckan. Medtag gympakläder och handduk.

 Viktigt att tänka på:

 • Skolveckan innefattar måndag till torsdag 8.30–13.10. Lunch ca 11.00.
 • Varje dag har vi en samling då vi läser saga. De som önskar tar med sig en egen frukt.
 • Barnen får varsin mapp, där viktig information kommer att finnas samt veckobrev från oss varje torsdag. Det är bra om den ALLTID ligger i barnens väska.
 • Extrakläder.
 • Om barnen ska vara lediga behövs ingen blankett för ansökan om ledighet men vi vill att ni meddelar oss.
 • Om barnen är sjuka, ring 0472-34546.