Arbetslag F-3

Personal läsåret 2019-2020

Förskoleklassen

Tel. 0472- 345 46

Susanne Aronsson

E-post

Camilla Bellenby

E-post

Lena Sandberg Johansson

E-post

 

År 1

Tel. 0472-345 46

Therese Engkvist E-post
Emil Lundström E-post
 

År 2

 Tel. 0472-345 46

Åse Gunnarsson E-post
Nina Nelson E-post
 
År 3  
Annika Lönn E-post
Charlotte Hultemark E-post
   

F-3:s värdegrundsmål

Vårt mål är att barnen samarbetar och låter alla vara med och på så sätt får förståelse för varandras olikheter. I detta arbete ingår även att påverka hur barn samtalar med varandra.

 Metod

  • Etiska ringen

  • Massage varje vecka

  • Integrerade grupper så att eleverna får en personlig relation till varandra.

  • Samarbetsövningar i olika konstellationer.

  • Tydlig inramningar av dagen

  • Tydliga regler på vad som gäller på innebandyplanen och fotbollsplanen, SkolIF pratar med eleverna.

  • Etikpass

  • Vett och etikett –tema

 

Utöver detta har vi klassråd, där vi bl.a. diskuterar skolans trivselregler, klassens regler…