Klasser/Fritidshem

Skolan är uppdelad i olika arbetslag efter åldern på eleverna. F-3 för förskoleklass upp till år 3 för de yngsta, 4-6 och 7-9 där efter. Resursteamet för F-9, fritidshemmet, fritidsgården samt köket är övriga arbetslag.