Sexorna besökte Huseby naturskola den 13 september.

Sexorna besökte Huseby naturskola den 13 septemberBild

De fångade olika djur i bäcken

Bild

Eleverna fick lära sig vad de olika arterna heter

Bild

De fångade insekter och spindlar på land

Bild

Med hjälp av olika verktyg fångade de även de minsta småkrypen.