Föräldrarådet

Vislandaskolans föräldraråd sammanträder kontinuerligt under läsåret. Här finner du avisering samt protokoll om och från mötena.

Protokoll från möten finns till höger.

För närvarande finns inget möte inplanerat.