Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Grundskolornas studie- och yrkesvägledare arbetar tillsammans för att alla elever ska kunna göra välgrundade framtida studie- och yrkesval.

Under skoltiden kommer eleverna att ta del av olika aktiviteter som studiebesök och prao, informationstillfällen och samtal för att samla kunskap och erfarenheter inför kommande val till gymnasiet.

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare!