Studie- och yrkesvägledare (SYV)

SYV på grundskolorna i Alvesta kommun

Vår studie- och yrkesvägledare på grundskolorna i Alvesta kommun arbetar med fokus på årskurs 7–9 i allmänhet och årskurs 9 i synnerhet. Målet är att skapa förutsättningar för eleverna att göra väl underbyggda val till gymnasiet. Huvuduppgifterna är följande:

  • Vägledning

Enskilda samtal eller klassinformation om gymnasiet, behörighet, betyg, yrken m.m.

  • Omvärldsbevakning

Regler i skolvärlden, program och utbildningar, händelser på arbetsmarknaden

  • Information/Kommunikation

Dela information från externa och interna aktörer till elever och vårdnadshavare

  • Samverkan

Kommunens SYV-grupp, skolpersonal, elevhälsa, SYV i Kronobergs län

  • Administration

Ordna utbildningsaktiviteter, administrera gymnasiebesöksdag, hjälpa elever med kontakt till enskilda studiebesök

Kommunikationskanaler

Eleverna kontaktas via e-post (elevernas edualvesta-adress). Mer allmän information läggs ut i Google Classroom (klassrummet heter SYV i Alvesta kommun).

Kontakt

Vår studie- och yrkesvägledare finns på respektive skola enligt nedanstående schema. Välkommen in!

Mohedaskolan – måndagar

Vislandaskolan – tisdagar

Hagaskolan – onsdagar, torsdagar, fredagar

Även vårdnadshavare är välkomna att kontakta vår studie- och yrkesvägledare per e-post eller telefon, för att boka ett möte eller ställa frågor.