Klass 4

Klassföreståndare är Maria Andersson och Victoria Stenmark

I Klassen går det 26 elever,. Vi har grupper/indelning i halvklass vid idrott, musik, slöjd och möjlighet till gruppering vid vissa svenska och matematiklektioner.