Skatelövsskolan

Skatelövsskolan

Välkomna till Skatelövsskolan

Skatelövsskolan ligger i Grimslöv, mitt i Kronobergs län. Runt omkring oss har vi ängar, skogar och sjöar. Upptagningsområdet är ganska vidsträckt och det innebär att flera av våra elever åker skolskjuts till skolan.

Vår skola är en så kallad F-6 skola med integrerat fritidshem och fritidsgård. Det går ca 190 barn på skolan.

Personalen, som består av många olika yrkeskategorier, arbetar i arbetslag.

Skolan arbetar med homogena klasser men med mycket samarbete mellan de olika åldrarna.

Fritidshemmet Djungelgården, är integrerat i skolan och är uppdelat på tre avdelningar.
Fritids och även skolgrupperna har namn efter djungelbokens figurer.

Fritidsgårdsverksamheten bedrivs för ungdomar från 12 år och uppåt och är öppen varje fredagskväll under terminerna. Vi har fyra anställda, som får hjälp av föräldrar i arbetet.

På skolan finns Grimslövs kommunala biblioteket som skolans elever har tillgång till under hela skoldagen.

Utifrån de nationella och kommunala målen som finns för de olika verksamheterna, har vi enats om ett antal prioriterade mål för arbetet på Skatelövsskolan. De prioriterade målen är en del av vårt årliga systematiska kvalitetsarbete, som efter genomförande, utvärdering och analys, presenteras i form av en kvalitesredovisning.