Skatelövsskolan

Välkomna till Skatelövsskolan

Skatelövsskolan ligger i Grimslöv, mitt i Kronobergs län. Runt omkring oss har vi ängar, skogar och sjöar. Upptagningsområdet är ganska vidsträckt och det innebär att flera av våra elever åker skolskjuts till skolan.

Vår skola är en så kallad F-6 skola med integrerat fritidshem och fritidsgård. Vårterminen-18 gick det 188 barn på skolan och det arbetar ca 30 vuxna i de olika verksamheterna. Personalen, som består av många olika yrkeskategorier, arbetar i arbetslag.

Skolan arbetar med åldershomogena klasser men med mycket samarbete mellan de olika åldrarna.

Vårdnadshavare välkomnas i Schoolsoft!

För dig som vill ha en repetition av genomgången på föräldramötet, finns här en länk till den presentation som visades: Vårdnadshavare i Schoolsoft.

I presentationen finns information om inloggning, hur du frånvaroanmäler ditt barn och lägger in fritidstider samt tar del av information kring ditt barns skolgång. Direktlänk till Schoolsofts inloggning.