Rektor

På Prästängsskolan arbetar vi för:

  • Ett förhållningssätt där vi sätter den kompetenta eleven i centrum.
  • Höga förväntningar på elever, föräldrar och varandra som personal.
  • En organisation som präglas av öppenhet, delaktighet och samverkan – en ”vi” känsla på skolan.