Fritids

VÄLKOMMEN TILL PRÄSTÄNGSSKOLANS FRITIDSHEM

I vår verksamhet arbetar erfarna pedagoger efter Skolverkets Allmänna Råd för fritidshem.

Prioriterat mål för fritidsverksamheten är leken. Vi utgår från skolans värdegrund i verksamheten.

När barnen kommer till oss, är det deras fritid. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att gå till fritids.

Fritids är uppdelat i 4 avdelningar: Skogen, Jupiter, Orion och Klubben.
År 6 tillhör Skogen.
År 7 tillhör Jupiter. 
År 9-12 tillhör Klubben och håller till i A-huset.
Fritids har öppet vardagar 6.00 – 18.00

Öppettider för varje avdelning:
Skogen 06.00-18.00 Hit kommer alla som har tidig morgon och sen eftermiddag. 
Orion Jupiter & klubben 7.30 – 16.45
Frukost serveras i matsalen kl. 7.00 – 7.30.
Mellanmål serveras avdelningsvis mellan kl. 14.00 – 15.00
Alla fritidsbarn är ute på rast kl. 8.00 – 8.30.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG

- Meddela alltid ändrade tider, ledighet och om barnet ska gå hem själv i Schoolsoft.
- Vi vill gärna att du hämtar ditt barn på fritids. Då finns det möjlighet
att träffas, prata och utbyta information.
- Om barnet ska hämtas av någon annan är det viktigt att vi får veta det.
- Ska ditt barn leka med en kompis bör det bestämmas hemma och meddela fritids via Schoolsoft.
- Lediga föräldrar är lika med lediga barn.
- De yngre barnen rekommenderas att ha regnkläder och extrakläder tillgängliga på fritids.
Vi är ute varje dag, även vid regn.
- Vid öppning och stängning träffar ditt barn personal från andra avdelningar.
- Gör personalen uppmärksam på att ni lämnar och hämtar ert barn. 

Skogen tel:     0472-15153
Jupiter tel:      0472-151 54    
Orion tel:        0472-153 92  
Klubben tel:    0472-154 12   

E-post:

pr.jupiter@alvesta.se 

pr.orion@alvesta.se 

pr.klubben@alvesta.se