Arbetslag

I A,B och D-huset på Prästängsskolan finns arbetslaget F-3. Här finns även fritidsverksamhet för F-2.


Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet redan under de tidiga åren .
Vi vill arbeta på ett sådant sätt att våra elever känner trygghet och tillit. Alla ska känna sig respekterade och visa förståelse för varandra.

Vi har flera gemensamma aktiviteter, där alla barn deltar t.ex. sångsamlingar och Röris. I vår undervisning vill vi behålla det bästa av det gamla och ta till oss det bästa av det nya.
Vi vill se till hela barnet och möta barnet på dess egen nivå.

Vi har utöver hemklassrummet, tillgång till bibliotek, grupprum, idrottssal och musiksal.

Eleverna deltar från och med år 1 i skolans matråd.