Arbetslag 4-6

Prästängskolans år 4- 6 består av ca 250 elever som är delade i tre klasser i varje årskurs. Arbetslaget består av ca 25 pedagoger bestående av grundskollärare, speciallärare, idrottslärare, slöjdlärare och fritidspedagoger.

Vår målsättning är att genom värdegrundsarbetet ge alla elever goda förutsättningar och kunskaper samt ett gott självförtroende inför framtiden.

Vi har många fina och rymliga lokaler där vi utöver egna klassrum och grupprum också har tillgång till egna salar för hemkunskap och musik samt en stor Idrottshall.

Eleverna jobbar i olika råd med att stärka elevdemokratin. Vi har elevråd, aktivitetsråd och matråd. Råden arbetar med olika arrangemang för att stärka sammanhållningen på skolan.

Det finns också ett  likabehandlingsteam som tillsammans med klasserna arbetar aktivt för en god trivsel på skolan.