Prästängsskolan

Prästängsskolan

Prästängsskolan är en F-6 skola. Den ligger på östra sidan av Alvesta.

 

 

Prästängskolan i Alvesta har idag eldhärjats

Idag, tisdag 11 juli klockan 12.16, utlöstes ett automatlarm på Prästängsskolan i Alvesta och tidigt kunde rök upptäckas. Branden är under kontroll och släckningsarbetet har pågått sedan branden upptäcktes. Det pågår ingen verksamhet i lokalerna och ingen människa har kommit till skada.

 

Den drabbade delen är den som vetter mot Ekebacken. Och initialt bedöms att det är 6-7 klassrum som drabbats av branden. Utöver brandskador har byggnaden också drabbats av rök- och vattenskador.

 

Det är väldigt många personer som på olika sätt varit involverade i arbetet med branden under dagen. Utöver Räddningstjänsten som arbetat med släckningsarbetet har många inom Alvesta kommun och vårt bostadsbolag AllboHus arbetat intensivt.

 

Det har varit en omfattande och komplicerad brand. Räddningstjänsten har tvingats riva delar av byggnaden för att dels komma åt att släcka, dels för att isolera branden.

 

”Det står nu klart att en viss del av skolan har förstörts. Tack och lov finns det ingen sommarfritidshemsverksamhet på Prästängskolan denna sommar. Ett stort problem blir att lösa lokalfrågan när skolan börjar”, säger Marit Persson chef för Utbildningsförvaltningen.

 

Brandplatsen kommer att spärras av och olika åtgärder kommer att vidtas för att minimera skadorna och Räddningstjänsten har också kontroll, så att branden inte blossar upp på nytt.

 

Kontaktpersoner
Marit Persson, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Jonas Tenje, kommunikatör.
Stefan Blomqvist, VD Allbohus
Lars Engborg, Vice VD Allbohus


__

Om Prästängsskolan

 

Vi arbetar för:

Ett förhållningssätt där vi sätter den kompetenta eleven i centrum.
Höga förväntningar på elever, föräldrar och varandra som personal.
En organisation som präglas av öppenhet, delaktighet och samverkan – en ”vi” känsla på skolan.

 

Upptagningsområdet består i huvudsak av östra delarna av Alvesta samt Lekaryd och Härlöv.

De förskolor som lämnar barn till Prästängen är Bullerbyn, Lunnagård, Blommagård och Aringsås förskola.

Elevantalet är ca 460 och personalen uppgår till ca 60 personer.

Eleverna är organiserade i klasser. Skolan är två och treparallellig.

Skolan är uppdelad i arbetslag F-3 och 4-6.

Fritids bildar eget arbetslag och samverkar även i lärararbetslagen. 

Skolan har eget tillagningskök och en matsal som färdigställdes 2008.

Skolan är praktikskola till Växjö Universitet.