Elevhälsa

Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen från 2011, där det förebyggande och hälsofrämjande arbetet förtydligas.

Elevhälsan skall omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

På Mohedaskolan blir det i praktiken, skolsköterska, kurator, specialpedagoger. Vi har även tillgång till psykologresurs och skolläkare.

Tidigare begrepp som elevvård och skolhälsovård försvinner ur våra författningar.

Elevhälsan skall jobba med:

  • att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utvecklin och hälsa
  • skolans värdegrund
  • arbetet mot kränkande behandling
  • undervisning om tobak, alkohol, narkotika och doping
  • jämställdhet
  • sex och samlevnadsundervisning

Skolsköterskan arbetar efter socialstyrelsens fastlagda riktlinjer, se rutinprogram här.

Det finns även en central elevhälsa som skolan kan använda sig av vid behov.