Rektor

Rektor                     Bitr. rektor

Maria Kanstedt Rylander
Tel. 0472-59 56 54
E-post

Kenneth Svensson         
Tel. 0472-153 98
E-post

Hans Tannerfalk
Tel. 0472-59 56 40
E-post