Om enheten

Mohedaskolan:

 • eleverna på skolan kommer från ett upptagningsområde som begränsas av Moheda  tätort, Grännaforsa, Slätthögsområdet, Torpsbruk/Lidnäs och Hjortsberga.  Elever från närliggande tätorter som Lammhult och Alvesta väljer ibland att börja på Mohedaskolan.
 • ett av skolans kännetecken är en god trivsel bland elever och personal.
 • har ca 470 elever och är indelad i arbetslag, F-3, 4-6 och 7-9.
 • skolan har också förberedelseklass, fritidshem, fritidsgård och Skol IF.
 • skolan har eget tillagningskök.
 • skolan är praktikskola för Linnéuniversitet.
 • skolan är belägen i närheten av skog med tillgång till elljuspår.
 • jobbar för en tydlig grundstruktur på hela skolarbetet, att alla elever är allas elever, ett helhetsansvar för mentorerna och ett relationellt synsätt.
 • är en skola som arbetar för att skapa den "röda tråden" i ett F-9-perspektiv för alla ämnen.
 • har haft och kommer att fortsätta med vårt onsdagsstöd för de elever som behöver hjälp med läxor, ta igen tid, göra prov/omprov eller helt enkelt för de som önskar jobba vidare i sina ämnen. Vi planerar även att denna verksamhet ska omfatta vissa lovdagar.
 • är en skola som arbetar för att alla elever skall få möjlighet att finna en positiv självbild, utvecklas utifrån sin egen erfarenhetsvärld i den takt och på det sätt som är optimalt för den enskilda eleven.
 • är en skola som mestadels arbetar i åldershomogena grupper men som även ger eleverna möjligheter till viss ålders och ämnesintegrering.
 • är en skola där eleverna tillsammans med personalen planerar, genomför och utvärderar verksamheten.